Viešinti projektai

Viešinti projektai

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Paramos priemonė

22. Keturiasdešimt Totorių  kaimo musulmonų- sunitų bendruomenės namų statyba Keturiasdešimt Totorių kaimo musulmonų- sunitų bendruomenė Kaimo atnaujinimas ir plėtra
21. Savarankiško gyvenimo namų steigimas Davainonių darbo terapijos centre Davainonių darbo terapijos centras  Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
20.  Ekspertai bendruomenėms Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacija

Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

 
19. Socialinės reabilitacijos tarnybos darbuotojų gebėjimų ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas, siekiant pagerinti nuteistųjų integravimosi į darbo rinką galimybes Kalėjimų departamentas prie LR teisingumo ministerijos Mokymo centras Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką
18. Kėdainių rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų kompetencijos tobulinimas teikiamoms paslaugoms gerinti  VŠĮ Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje
17. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra
16. Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra
15. Šilumos energijos taupymas Vilniaus 3-iuose vaikų globos namuose  Vilniaus 3-ieji vaikų globos namai Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
14. Socialinės reabilitacijos tarnybos darbuotojų gebėjimų ugdymas ir kvalifikacijos kėlimas, siekiant pagerinti nuteistųjų integravimosi į darbo rinką galimybes Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centras Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką
13. Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro pastatų renovavimas mažinant energijos vartojimą Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
 12.  Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kupiškio rajone   Kupiškio rajono savivaldybės administracija Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra
11. Biochemijos instituto rekonstrukcija - pastato Mokslininkų g. 12 apšiltinimas   Biochemijos institutas Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
10. Palaikomojo gydymo ir slaugos kokybės gerinimas Alytaus rajone VŠĮ Alytaus rajono savivaldybės priminės sveikatos priežiūros centras Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas
 9. AB "Kauno kranai" darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, žinių ir gebėjimų didinimas bei pritaikymas prie įmonės poreikių AB "Kauno kranai" Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse
 8. Sveikatos apsaugos ministerijos vaistų sandėlio pastatų renovavimas mažinant energijos vartojimą Sveikatos apsaugos ministerijos vaistų sandėlis Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
 7. Valkininkų vaikų globos namų "Spengla" pastato išorinių atitvarų renovacija (apšiltinimas) Valkininkų vaikų globos namų "Spengla" Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
 6. Panevėžio kolegijos informatikos inžinierijos ir vadybos bei verslo administravimo krypčių studijų programų praktinio mokymo bazės modernizavimas Panevėžio kolegija Kolegijų infrastuktūros atnaujinimas ir plėtra
 5. Kaišiadorių specialiosios mokyklos renovavimas Kaišiadorių specialioji mokykla Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
 4. Lentvario vaikų globos namų renovavimas Lentvario vaikų globos namai Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
 3. Poilsio ir reabilitacijos centro "Pušynas" išorinių atitvarų remontas ir rekonstravimas, energetikos sistemų modernizavimas, pagerinant jų energetines charakteristikas Poilsio ir reabilitacijos centras "Pušynas" Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
 2. Pabradės vaikų globos namų pastatų renovavimas Pabradės vaikų globos namai Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
 1. Žemės ūkio technikos modernizavimas ūkininko Dainiaus Andriukevičiaus dirbamoje valdoje (Prienų rajone) Dainius Andriukevičius Žemės ūkio valdų modernizavimas
Sprendimas: Tesia Dynamics