Statybų valdymas

 

Turime suformavę stiprią statybos projektų administratorių, statybos inžinierių komandą, kurie mielai pagelbėtų ir suteiktų konsultacijas statybos projekto rengimo, įgyvendinimo ir statybos techninės priežiūros klausimais. Pagrindiniai statybos techninės priežiūros akcentai:

 

  • Kontroliuojame statybos darbų kokybę bei statybos technologinio proceso nuoseklumą.
  • Tikriname, kad naudojamų statyboje statybinių medžiagų, gaminių, dirbinių ir įrangos techniniai rodikliai, nurodyti atitikties dokumentuose, atitiktų reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose.
  • Patikriname ir priimame iš statytojo laikančiąsias konstrukcijas, paslėptus statinio elementus ir darbus.
  • Dalyvaujame išbandant inžinerinius tinklus, sistemas, įrangą ir pasirašome jų priėmimo aktus.
  • Dalyvaujame įvertinant statinio techninę būklę statinio ekspertizės metu, taip pat sustabdant ir atnaujinant statybos darbus.
  • Patikriname, kad statybos darbų dokumentuose nurodytas darbų kiekis atitiktų faktiškąjį ir, jei reikia, organizuojame to kiekio nustatymą matuojant.

 

Statybos techninę priežiūrą atliekame vadovaudamiesi LR statybos įstatymu, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“   ir kitais privalomais statybos techniniais reglamentais  ir įstatymais.

Sprendimas: Tesia Dynamics