Projektai

Projektai –  nuo idėjos iki įgyvendimo. 

Projektų rengimas – tai mąstymo būdas, apimantis specialiąsias ir  platesnio pobūdžio negu reikia profesijai žinias. Mūsų įmonėje sukurti projektų rengimo metodai ir priemonės leidžia ne tik parengti ir pagrįsti projekto koncepciją, vykdyti projekto planavimą bei atlikti techninį ir ekonominį investicijų pagrindimą, bet ir užtikrina efektyvią projekto kontrolę įgyvendinimo etape bei šiame laikotarpyje atsirandančių pokyčių valdymą. Mes jaučiame didžiulę atsakomybę už savo rengiamus ar įgyvendinamus projektus, tad drąsiai prisiimame riziką kartu su Investuotoju ar Užsakovu visuose projektų realizavimo etapuose.

 

 Rengiame projektus įvairiose srityse:

 • kultūros paveldo išsaugojimo ir turizmo;

 • energetikos;

 • kaimo plėtros;

 • sveikatos priežiūros įstaigų vystymo;

 • informacinių technologijų;

 • švietimo;

 • transporto;

 • socialinių;

 • ES parama verslo įmonėms.
   

Rengiame projektus pagal įvairias programas:
 • 2014 - 2020 m. ES struktūrinės paramos;
 • Lietuvos kaimo 2014 - 2020 m. plėtros;
 • Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo;
 • Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną;
 • EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus;
 • Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo;
 • ES teritorinio bendradarbiavimo;
 • Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo;
 • Valstybės investicijų 2017 - 2020 m.

 

Paraiškų pildymas

 

Mūsų įmonės kolektyvas turi didelę patirtį pildant paraiškas pagal įvairias Europos Sąjungos ir kitų paramos fondų priemones, todėl savo klientams siūlome aukštos kokybės paraiškų pildymo paslaugas. Pagrindinis dokumentas ūkio subjektams, siekiantiems pasinaudoti Europos Sąjungos arba kitų fondų parama yra paraiška. Pareiškėjas, pretenduojantis gauti paramą bet kurioje srityje (verslo, žemės ūkio ar socialinėje), kartu su projektu bei kitais dokumentais, privalo užpildyti paraišką paramai gauti.

 

Kiekvienos paraiškos pildymas reikalauja įsigilinimo į programos taisykles, prioritetus, programinius dokumentus, kliento poreikius ir situaciją. Turėdami ilgametę paraiškų pildymo patirtį ir būdami susipažinę su skirtingomis paramos programomis, bei skirtingomis administruojančiomis institucijomis, paslaugas teikiame greitai ir kokybiškai.

 

Klientams teikiame ne tik paraiškos pildymo paslaugas, bet ir visapusiškai konsultuojame, padedame sukomplektuoti reikiamus dokumentus, o esant reikalui ir pristatome administruojančioms institucijoms kliento vardu. Esant poreikiui kartu su paraiška rengiame investicinius projektus, galimybių studijas, preliminarias galimybių studijas, techninius pagrindimus (atliekame priešprojektinę analizę ir rengiame statybos darbų sąmatas), vykdome potencialių tiekėjų apklausą ir kitą priešprojektinę dokumentaciją.

 

Investicinių projektų rengimas

 

Kokybiškas investicinis projektas – sumanymo įgyvendinimo sėkmės garantas. Kiekvienas mūsų parengtas investicinis projektas yra individualus projektas,  optimaliai atitinkantis kliento finansines galimybes, veiklos kryptis bei specifiką.

 

Investicinis projektas - tai dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą (komercinis projektas) bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodo projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus. 


VEPROC Research and Consulting, UAB specialistai yra parengę daug investicinių projektų ir galimybių studijų pagal įvairiausias Europos Sąjungos paramos, Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo, EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų,  Valstybės kapitalo investicijų, LR ministerijų programas. 

 

VEPROC Research and Consulting, UAB gali suteikti kompleksinį paslaugų paketą, t.y. prie investicinio projekto ar galimybių studijos parengti papildomai reikalingą dokumentaciją: techninį pagrindimą, darbų ar planuojamos įrangos sąmatas, priešprojektinius pasiūlymus, pastatų ar inžinerinių sistemų tyrimus ir t.t. kompleksinis paslaugų teikimas ir aukštos kvalifikacijos specialistai garantuoja atsakingą, nuosekliai pagrįstą, kokybišką ir greitą investicinio projekto ar galimybių studijos parengimą. 

Sprendimas: Tesia Dynamics