PATIRTIS

Administruoti projektai

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Paramos priemonė

46.

Lietuvos nacionalinio dramos teatro renovacija ir modernizavimas Lietuvos nacionalinis dramos teatras Modernizuoti kultūros infrastruktūrą

45.

Travel smart - visit Lithuania and Latvia Anykščių regioninio parko direkcija Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavino per sieną programa 

44.

Švobiškio bendruomenės stiprinimas Švobiškio ir aplinkinių kaimų bendruomenė Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtros programa

43.

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas viešojoje įstaigoje Pasvalio ligoninėje Viešoji įstaiga Pasvalio ligoninė Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems

42.

Leidinių apie aplinkos būklę, jos tendencijas ir prognozes Lietuvoje rengimas ir leidyba Aplinkos apsaugos agentūra Visuomenės informavimo apie aplinką sistemos sukūrimas ir plėtra

41. 

Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Sveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos  Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

40.

Ekspertai bendruomenėms Pastatų sertifikavimo ekspertų asociacija Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programa

39.

Savarankiško gyvenimo namų steigimas Davainonių darbo terapijos centre Davainonių darbo terapijos centras Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

38.

VšĮ Vikaviškio ligoninės modernizavimas VšĮ Vikaviškio ligoninė  

37.

Keturiasdešimt Totorių  kaimo musulmonų- sunitų bendruomenės namų statyba Keturiasdešimt Totorių  kaimo musulmonų- sunitų bendruomenė Kaimo atnaujinimas ir plėtra

36.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

35.

 Medeikių kaimo bendruomenės namų remontas Medeikių kaimo bendruomenė  Kaimo atnaujinimas ir plėtra

34.

Šventragio kaimo bendruomenės namų renovacija Šventragio kaimo bendruomenė Kaimo atnaujinimas ir plėtra

33.

Raudonės Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonijos pastato atnaujinimas pritaikant bendruomenės poreikiams Raudonės bendruomenė Kaimo atnaujinimas ir plėtra

32.

Keturiasdešimt totorių kaimo musulmonų – sunitų bendruomenės namų statyba

Keturiasdešimt totorių kaimo musulmonų – sunitų bendruomenė Kaimo atnaujinimas ir plėtra

31.

Panevėžio kolegijos pastato Klaipėdos g. 29 modernizavimas 

Panevėžio kolegija Švietimo įstaigų pastatų atnaujinimas, modernizavimas (LAAIF)

30.

Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas

Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras

Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarių paslaugų optimizavimas

29.

Vidinių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo mechanizmų diegimas Tauragės apskrities profesinėse mokyklose

Tauragės profesinio rengimo centras

Aukščiausios kokybės formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų teikimas

28.

Specialiųjų planų rengimas infrastruktūrai ir rekreacijai pagerinti Mažeikių mieste

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Teritorijų planavimas

27.

E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas viešojoje įstaigoje Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir viešojoje įstaigoje Vilniaus greitosios pagalbos universitetinėje ligoninėje

Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinika

Elektroninės sveikatos paslaugos 

26. Staškūniškio bendruomenės pastato remontas, pritaikant bendruomenės poreikiams Staškūniškio kaimo bendruomenė Kaimo atnaujinimas ir plėtra
25. Paparčių Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčios remontas Paparčių Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija Kaimo atnaujinimas ir plėtra
24. Statybos sektorinis praktinio mokymo centras (SSPMC) Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų rengimo centras Profesinio mokymo infrastuktūros plėtra
23. Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenės namų remontas Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė Kaimo atnaujinimas ir plėtra
22. Ambulatorinės diagnostikos, dienos chirurgijos, priėmimo ir skubios pagalbos, palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VŠĮ Molėtų ligoninėje  VŠĮ Molėtų ligoninė Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas
21. Palaikomo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Vilniaus mieste VŠĮ Vilkpėdės ligoninė Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas 
20. UAB "Bačkonys" paslaugų teikimo tobulinimas optimizuojant verslo procesus elektroninėje erdvėje UAB "Bačkonys" E-verslas LT
19. AB "Jonavos grūdai" modernizavimas įrengiant grūdų ir rapsų priėmimo, apdorojimo ir pakrovimo kompleksą, I etapas AB „JONAVOS GRŪDAI“ Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
 18.  Pasvaliečių kaimo kultūros namų remontas renginių kokybei gerinti Pasvaliečių kaimo bendruomenė Kaimo atnaujinimas ir plėtra
17. UAB „Klaipėdos mėsinė“ eksporto tikslų įgyvendinimas ir susijusios būtinos technikos bei infrastruktūros modernizavimas, I etapas UAB „Klaipėdos mėsinė“ Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
16. Dainiaus Andriukevičiaus medienos apdirbimo bazės sukūrimas Ūkininkas Dainius Andriukevičius Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos
 15.  Staškūniškio bendruomenės pastato remontas, pritaikant bendruomenės poreikiams Staškūniškio bendruomenė Kaimo atnaujinimas ir plėtra
14.  Kaimų bendruomenės "Viltija" pastato rekonstrukcija ir pritaikymas jaunimo ir suaugusių poreikiams Kaimų bendruomenės "Viltija" Kaimo atnaujinimas ir plėtra
13. Kaišiadorių rajono Paparčių pagrindinės mokyklos atnaujinimas, pritaikant kaimo bendruomenės poreikiams Paparčių pagrindinė mokykla Kaimo atnaujinimas ir plėtra
12. Utenos psichikos dienos stacionaro įkūrimas Utenos PSPC Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas
11. Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra
10. Panevėžio kolegijos informatikos inžinerijos bei vadybo ir verslo administravimo krypčių studijų programų praktinio mokymo bazės modernizavimas Panevėžio kolegija Kolegijų infrastuktūros atnaujinimas ir plėtra
9.  Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra
8. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra
 7.  BĮ UAB "Olkusjana" pridėtinės vertės didinimas modernizuojant mėsos perdirbimo proceso įrangą ir būtiną techniką BĮ UAB "Olkusjana" Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas
6. VšĮ "Girstučio" kultūros ir sporto centro, Kovo 11-osios g. 26 Kaune kultūrinės dalies rekonstravimas VŠĮ "Girstučio" kultūros ir sporto centras Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
 5.  Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų socialinių paslaugų plėtra VŠĮ Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namai Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra
4. Sveikatos apsaugos ministerijos vaistų sandėlio pastatų renovavimas mažinant energijos vartojimą Sveikatos apsaugos ministerijos vaistų sandėlis Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
3. Biochemijos instituto rekonstrukcija - pastato Mokslininkų g. 12 apšiltinimas Biochemijos institutas Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
2. Poilsio ir reabilitacijos centro "Pušynas" pastatų energetikos sistemų ir išorinių atitvarų rekonstrukcija Poilsio ir reabilitacijos centras "Pušynas" Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu
1. UAB "Kauno kranai" darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, žinių ir gebėjimų didinimas bei pritaikymas prie įmonės poreikių AB "Kauno kranai" Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse

 

Sprendimas: Tesia Dynamics