Kvalifikacija

Bendroji kvalifikacija
 • Socialinių mokslų srities vadybos ir administravimo mokslo krypties daktaro laipsnis
 • Ekonomikos magistro laipsnis (tarptautinės ekonomikos ir prekybos  specializacija)
 • Teisės magistro laipsnis
 • Verslo administravimo magistro laipsnis (marketingo specializacija)
 • Verslo vadybos magistro laipsnis (finansų valdymo specializacija)
 • Politikos mokslų magistro laipsnis (Europos kaimynystės politikos specializacija) 
 • Politikos mokslų magistro laipsnis (Europos studijų specializacija)
 • Statybos mokslo magistro laipsnis
 • Ekonomikos bakalauro laipsnis (finansų specializacija) 
 • Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis
 • Istorijos bakalauro laipsnis
 • Elektronikos inžinerijos bakalauro laipsnis
 • Informatikos bakalauro laipsnis
 
Specialioji kvalifikacija
 • Bendrosios statybos darbų techninės priežiūros atestatas
 • Vidaus ir lauko vandentiekio, nuotekų tinklų techninės priežiūros atestatas
 • Auditoriaus kvalifikacija atlikti energijos vartojimo auditą pastatuose
 • Ypatingo statinio  statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies vadovas
 • Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo atestatas
 • Ypatingo statinio statybos vadovo, statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatas 
 • Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos atestatas
 • Pastato energetinio naudingumo sertifikatas 
 
Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai:
 

      
      
 
     
Sprendimas: Tesia Dynamics