Atlikti darbai

Energetiniai projektai
LAAIF projektai
Energetiniai sertifikatai
Verslo įmonių projektai
Transporto projektai 
VIP projektai
Švietimo infrastruktūros plėtros ir kvalifikacijos kėlimo projektai 
Interreg projektai (LAT-LIT, LIT-POL)

 

Informacinių technologijų projektai 
Kultūros paveldo, saugomų teritorijų ir turizmo projektai
Socialinės naudos projektai
Sveikatos apsaugos projektai
Kaimo plėtros, žemės ūkio ir žuvininkystės projektai
Vandenvalos projektai
Strateginis ir teritorinis planavimas
Rinkos tyrimai ir analizės

Energetikos projektai

Eil.Nr.

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Paramos priemonė

15.

Rumšiškių kultūros centro pastato atnaujinimas (modernizavimas)

Rumšiškių kultūros centras

Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas

14.

Panevėžio kolegijos pastato Klaipėdos g. 31, Panevėžys, pastatas – gyvenamasis namas, investicijų plano parengimas

Panevėžio kolegija

Aukštųjų mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimo (modernizavimo) programa

13.

Jašiūnų miestelio šilumos ūkio modernizavimo galimybių studija

UAB "Šalčininkų šilumos tinklai"

Individualus infrastruktūros vystymas

12. 

VšĮ "Girstučio" kultūros ir sporto centro, Kovo 11-osios g. 26 Kaune kultūrinės dalies rekonstravimas

 VŠĮ "Girstučio" kultūros ir sporto centras

Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

11.

Biochemijos instituto rekonstrukcija - pastato Mokslininkų g. 12 apšiltinimas

Biochemijos institutas

Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

10.

Vilniaus Greitosios Pagalbos Universitetinės ligoninės operacinės bloko renovavimas mažinant energijos vartojimą

Vilniaus Greitosios Pagalbos Universitetinė ligoninė

Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

 9.

Vilniaus Greitosios Pagalbos Universitetinės ligoninės stacionaro korpuso renovavimas mažinant energijos vartojimą

Vilniaus Greitosios Pagalbos Universitetinė ligoninė

Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

 8.

Panevėžio kolegijos verslo ir technologijų fakulteto mokomųjų korpusų nr. 4 ir nr. 5 (priestatas su sporto sale) pastatų išorinių atitvarų ir šildymo inžinerinių sistemų rekonstravimas

Panevėžio kolegija

Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

 7.

Sveikatos apsaugos ministerijos vaistų sandėlio išorinių atitvarų remontas ir rekonstravimas, energetikos sistemų modernizavimas, pagerinant jų energetines charakteristikas 

Sveikatos apsaugos ministerijos vaistų sandėlis

Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

 6.

Investicinis projektas bei energetinis auditas "Valkininkų geležinkelio stoties gyvenvietės lopšelio-darželio "Žibutė" pastato renovacija"

Varėnos Rajono savivaldybės administracija

Viešosios paskirties pastatų renovavimas regioniniu lygiu 

 5.

Poilsio ir reabilitacijos centro "Pušynas" išorinių atitvarų remontas ir rekonstravimas, energetikos sistemų modernizavimas, pagerinant jų energetines charakteristikas

Poilsio ir reabilitacijos centras "Pušynas"

Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

 4.

Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro "Dainava" gydymo dalies pastatų renovavimas, tokiu būdu mažinant energetinių išteklių vartojimą

Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava"

Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

 3.

Klaipėdos apskrities ligoninės psichiatrijos filialo pastato, esančio Bangų g. 6A, Klaipėdoje, energetikos sistemų ir išorinių atitvarų rekonstrukcija

Klaipėdos apskrities ligoninė

Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

 2.

Klaipėdos apskrities ligoninės psichiatrijos filialo pastato, esančio Baltikalnio g. 10, Klaipėdoje, energetikos sistemų ir išorinių atitvarų rekonstrukcija

Klaipėdos apskrities ligoninė

Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

 1.

Valstybinio patologijos centro pastato renovavimas, didinant energijos vartojimo efektyvumą

Valstybinis patologijos centras

Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

Atgal

 

 LAAIF projektai

Eil.Nr. 

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Paramos priemonė

6. VšĮ Kauno mechanikos mokyklos pastato mokomojo korpuso atnaujinimas, sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas VšĮ Kauno mechanikos mokykla LAAIF Klimato kaitos specialioji programa 
5. Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro reabilitacinio profesinio rengimo skyriaus pastato atnaujinimas Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centras LAAIF Klimato kaitos specialioji programa 
4. Panevėžio kolegijos pastato Klaipėdos g. 29 modernizavimas Panevėžio kolegija LAAIF Klimato kaitos specialioji programa 

3.

Aukštadvario žemės ūkio mokyklos pastato (unikalus Nr. 7996-4017-1011) modernizavimas, sumažinant energijos suvartojimo sąnaudas

Aukštadvario žemės ūkio mokykla LAAIF Klimato kaitos specialioji programa 

2.

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos katilinės statyba, įrengiant biokuro katilus  Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla Biokuro katilų iki 500 kW galingumo įrengimas visuomeninės paskirties pastatuose

1.

UAB "Dilikas" medienos drožlių ir pjuvenų ištraukimo bei oro filtravimo sistemos įrengimas

UAB Dilikas  Oro taršos mažinimas

Atgal 

 

Energetiniai sertifikatai                                                                            

Eil.Nr.

Projekto pavadinimas Užsakovas                        Paramos priemonė
14. Panevėžio kolegijos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimas Panevėžio kolegija STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas"
13. Marijampolės kolegijos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimas Marijampolės kolegija STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas"
12. Poilsio ir reabilitacijos centro "Pušynas" pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimas Poilsio ir reabilitacijos centras "Pušynas" STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas"
11. VšĮ "Girstučio" kultūros ir sporto centro pastato energinio naudingumo sertifikato parengimas VšĮ "Girstučio" kultūros ir sporto centras STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas"
10. Aukštadvario žemės ūkio mokyklos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimas Aukštadvario žemės ūkio mokykla STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas"
9.  Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimas Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas"
8. Kaišiadorių technologijų ir verslo mokyklos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimas Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas"
7. Bukiškių žemės ūkio mokyklos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimas Bukiškių žemės ūkio mokykla STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas"   
6. Zarasų žemės ūkio mokyklos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimas Zarasų žemės ūkio mokykla  STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas"
5. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras  STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas"
4. VšĮ Kauno mechanikos mokyklos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimas VšĮ Kauno mechanikos mokykla  STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas"
3. Joniškio žemės ūkio mokyklos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimas Joniškio žemės ūkio mokykla  STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas"
2. Vilniaus komunalinių paslaugų mokyklos pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimas Vilniaus komunalinių paslaugų mokykla  STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas"
1. Utenos regioninio profesinio mokymo centro pastatų energinių naudingumo sertifikatų parengimas Utenos regioninis profesinio mokymo centras STR 2.01.09:2012 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas"

 Atgal 

 

Sveikatos apsaugos projektai

Eil.Nr.

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Paramos priemonė

21.

Paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, įgyvendinimas Joniškio rajone

Joniškio rajono savivaldybės administracija

Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims, įgyvendinimas

20.

Sveikas ir išmanus Ukmergės jaunimas Ukmergės rajono savivaldybės administracija

Norvegijos finansiniai mechanizmai

19.

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų Varėnos rajono savivaldybėje prieinamumo ir kokybės gerinimas įdiegiant jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelį Varėnos rajono savivaldybės administracija Norvegijos finansiniai mechanizmai

18.

Saugok sveikatą kol jaunas!

Šakių rajono savivaldybės administracija

Norvegijos finansiniai mechanizmai

17.

Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas!

Biržų rajono savivaldybės administracija

Norvegijos finansiniai mechanizmai

16.

Sveikas jaunimas - Plungės rajono gerovės pagrindas

Plungės rajono savivaldybės administracija

Norvegijos finansiniai mechanizmai

15.

Pasvalio ir Biržų rajonų savivaldybių mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Norvegijos finansiniai mechanizmai

14.

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Telšių ir Akmenės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Norvegijos finansiniai mechanizmai

13.

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Tauragės, Pagėgių ir Plungės rajonų mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose gerinimas

Tauragės rajono savivaldybės administracija

Norvegijos finansiniai mechanizmai

12.

Sveikas jaunimas - Plungės rajono gerovės pagrindas

Plungės rajono savivaldybės administracija

EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

11.

Sveikas ir išmanus Ukmergės jaunimas

Ukmergės rajono savivaldybės administracija

EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

10. 

Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro teikiamų palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas

Kretingos rajono savivaldybės VšĮ Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras

Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas 

 9.

Palaikomo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės gerinimas Vilniaus mieste

VŠĮ Vilkpėdės ligoninė

Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas 

8.

Ambulatorinės diagnostikos, dienos chirurgijos, priėmimo ir skubios pagalbos, palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VŠĮ Molėtų ligoninėje 

VŠĮ Molėtų ligoninė

Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas  

7. 

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

6. 

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas

 Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

 5.

Palaikomojo gydymo ir slaugos kokybės gerinimas Alytaus rajone 

VŠĮ Alytaus rajono savivaldybės priminės sveikatos priežiūros centras

Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas 

 4.

Psichikos dienos stacionaro (centro) įkūrimas Panevėžio miesto poliklinikoje

Viešoji įstaiga Panevėžio miesto poliklinika

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas 

 3.

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas 

Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

2.

Utenos psichikos dienos stacionaro įkūrimas

Viešoji įstaiga "Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras"

Psichikos dienos stacionarų (centrų) įkūrimas

1.

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro modernizavimas

Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros savivaldybėse plėtra

Atgal

   

Socialinės naudos projektai

Eil.Nr. 

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Paramos priemonė

19.

Investicijų projektas "Bešeimininkių apleistų statinių likvidavimas Jurbarko rajone"

Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Kraštovaizdžio apsauga

18.

Rumšiškių kultūros centro pagrindinio įėjimo atnaujinimas ir pritaikymas žmonėms su negalia

Rumšiškių kultūros centras

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą

17.

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas VšĮ Pasvalio ligoninėje

VšĮ Pasvalio ligoninė

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems

16.

VšĮ Joniškio ligoninės aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

VšĮ Joniškio ligoninė

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems

15.

VšĮ Lazdijų ligoninės infrastruktūros pritaikymas žmonėms su negalia

VšĮ Lazdijų ligoninė

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems

14.

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninėje

VšĮ Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninė

Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems

13.

Kaišiadorys – palankus miestas šeimoms

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija

12.

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos patalpų atnaujinimas

Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija

11.

Kaišiadorių miesto socialinėje atskirtyje esančiam jaunimui!

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla

Kaišiadorių miesto vietos veiklos grupės vietos plėtros strategija

10.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namų VDC plėtra

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

9.

Kompleksinė pagalba Klaipėdos miesto socialinės grupės vaikams ir jaunimui

Labdaros ir paramos fondas „Dienvidis“

EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

8.

Darbo su rizikos grupės jaunimu kokybės stiprinimas Kupiškyje

Kupiškio Jaunimo Centras

EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

7.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namų VDC plėtra

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

6.

Labdaros ir paramos fondo "Vilties šviesa" VDC su AJE įkūrimas ir socalinių paslaugų plėtra

Labdaros ir paramos fondas "Vilties šviesa"

EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

5.

Dovainonių darbo terapijos centro infrastruktūros plėtra

Dovainonių darbo terapijos centras

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

4.

Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai Subačiaus mieste, Kupiškio rajone galimybių studijos ir investicinio projekto parengimas 

Kupiškio rajono savivaldybės administracija 

Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas 

3.

Nuteistųjų ir asmenų išėjusių iš įkalinimo įstaigų, integracija į darbo rinką Šiaulių regione

Labdaros ir paramos fondas "Kriss - Šiaurės vakarų Lietuvoje"

Socialinės rizikos ir socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į darbo rinką

2.

Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų socialinių paslaugų plėtra  

VŠĮ Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namai

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra

 1.

Skuodo miesto centrinės dalies sutvarkymas

Skuodo rajono savivaldybės administracija

Probleminių teritorijų plėtra

Atgal

 

Verslo įmonių projektai

Eil.Nr.

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Paramos priemonė

13.

AB „Jonavos grūdai“ modernizavimas įrengiant grūdų ir rapsų priėmimo, apdorojimo ir pakrovimo kompleksą, II etapas

AB "Jonavos grūdai"

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas

12.

UAB „Lukšių pieninė" gamybos procesų modernizavimas

UAB "Lukšių pieninė"

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą

11.

UAB „Megrame medis“ MTTP naujai kuriamų produktų bandymų-testavimo laboratorijos kūrimas

UAB „Megrame“ medis

Intelektas LT+ 

10.

UAB „Galjana“ konkurencingumo didinimas, modernizuojant gamybinę bazę    

UAB „Galjana“

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas

9.

AB „Jonavos grūdai“ modernizavimas įrengiant grūdų ir rapsų priėmimo, apdorojimo ir pakrovimo kompleksą, I etapas

AB "Jonavos grūdai"

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas

 8.

BĮ UAB "Olkusjana" pridėtinės vertės didinimas modernizuojant mėsos perdirbimo proceso įrangą ir būtiną techniką

BĮ UAB "Olkusjana"

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas

 7. 

 UAB „Eko vėjas“ gamybinės bazės sukūrimas vėjo jėgainių gamybai

 UAB "Eko vėjas"

Parama verslo kūrimui ir plėtrai

 6.

UAB "Bačkonys" paslaugų teikimo tobulinimas optimizuojant verslo procesus elektroninėje erdvėje

UAB "Bačkonys"

E-verslas LT

5. 

UAB „Klaipėdos mėsinė“ eksporto tikslų įgyvendinimas ir susijusios būtinos technikos bei infrastruktūros modernizavimas, I etapas

UAB „Klaipėdos mėsinė“

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas

 4.

UAB "Dilikas" medienos drožlių ir pjuvenų ištraukimo bei oro filtravimo sistemos įrengimas

UAB "Dilikas"

LAAIF programa

 3.

Pramonės parko verslo planas

UAB "Vilniaus žemės grupė"

Privačios investicijos

 2.

Viešbučio statybos verslo planas

UAB "Vilniaus žemės grupė"

Privačios investicijos

 1.

Potencialių klientų kontaktų duomenų bazės parengimas

Summit OU filialas Hansa Conferences

Privačios investicijos

Atgal

     

 Strateginis ir teritorinis planavimas

Eil.Nr.

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Tikslas

 3.

Jurbarko ligoninės strateginis planas 

Jurbarko ligoninė

Strateginio planavimo dokumentas

 2.

Akmenės rajono, Naujosios Akmenės, Akmenės ir Ventos miestų bendrųjų planų socialinės – ekonominės dalies parengimas

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas

Rajono miestų bendrojo plano dalys

 1.

Tauragės rajono bendrojo plano socialinės – ekonominės dalies parengimas

Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas

Rajono bendrojo plano dalis

Atgal

 

Rinkos tyrimai ir analizės 

Eil.Nr.

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Paramos priemonė

 6.

Anglijos langų rinkos analizė

UAB "Hronas"

Privačios investicijos

 5.

Šveicarijos langų rinkos analizė

UAB "Hronas"

Privačios investicijos

 4.

Prekybos  plastiko atliekomis Lietuvos Respublikoje rinkos tyrimas 

UAB "SIKC"

Privačios investicijos

 3.

Galimybių studija "Jungtinės Karalystės medicininės įrangos rinkos analizė" / Feasibility study "UK Medical Device Market for 2006"

UAB "Mundia"

Privačios investicijos

 2.

Galimybių studija "Kalifornijos valstijos medicininės įrangos rinkos analizė" / Feasibility study "California Medical Device Market for 2006"

UAB "Mundia"

Privačios investicijos

 1.

Tyrimas  "Nuotolinių studijų poreikis bankų sektoriuje"

Mykolo Romerio Universitetas

Privačios investicijos

Atgal

 

Transporto projektai 

Eil.Nr.

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Paramos priemonė

7.

Investicijų projektas "Pėsčiųjų  ir dviračių tako įrengimas Jurbarko miesto Lauko gatvėje"

Jurbarko rajono savivaldybės administracija Vietinių kelių vystymas

6.

Žagarėlės ir Lakštingalų gatvių dalių, gatvės dalies tarp Žagarėlės ir  S. Neries gatvių bei Parko gatvės rekonstrukcijos būtinosios dokumentacijos parengimas

Mažeikių rajono savivaldybės administracija Savivaldos transporto infrastuktūros modernizavimas ir plėtra

5.

Ažušilės  ir Ramybes gatvių Ignalinoje ir kelio Girminiai-Zvirbliškė-Ažušilė-Vidiškės dalies rekonstrukcija, galimybių studija

Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Savivaldos transporto infrastuktūros modernizavimas ir plėtra

4.

Jautakių ir Ukrinų gatvių bei Varduvos gatvės dalies rekonstrukcijos  būtinosios dokumentacijos parengimas.

Mažeikių rajono savivaldybės administracija

Savivaldos transporto infrastuktūros modernizavimas ir plėtra

3.

Gatvių Kupiškio rajono seniūnijos kaimų ribose rekonstravimas 

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Kaimo atnaujinimas ir plėtra (projektų įgyvendinimas planavimo būdu)

2.

Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai Subačiaus mieste, Kupiškio rajone galimybių studijos ir investicinio projekto parengimas 

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Prielaidų spartesnei ūkinės veiklos diversifikacijai kaimo vietovėse sudarymas

 1.

UAB "Raseinių autobusų parko" galimybių studija

UAB Raseinių autobusų parkas

Individualus infrastruktūros vystymas

Atgal
 

VIP projektai

Eil.Nr.

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Paramos priemonė

6.

Kaišiadorių raj. Rumšiškių lopšelio-darželio plėtra (patalpų įsigijimas)

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Valstybės kapitalo investicijos

5. 

Linkuvos socialinių globos namų atnaujinimas

Linkuvos socialinių globos namai

Valstybės kapitalo investicijos

4.

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos katilinės modernizavimas, įrengiant biokuro katilus

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla

Valstybės kapitalo investicijos

3.

VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centro palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus kapitalinis remontas

VšĮ Elektrėnų savivaldybės asmens sveikatos priežiūros centras 

Valstybės kapitalo investicijos

2.

TV laidų filmavimo ir montavimo įranga

VĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Valstybės kapitalo investicijos

1.

Skaitmeninė Kilnojama Televizijos Stotis (KTS)

VĮ Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Valstybės kapitalo investicijos

Atgal 

 

Kaimo plėtros, žemės ūkio ir žuvininkystės projektai 

Eil.Nr.

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Paramos priemonė

28.

AB „Jonavos grūdai“ modernizavimas įrengiant grūdų ir rapsų priėmimo, apdorojimo ir pakrovimo kompleksą, II etapas

AB "Jonavos grūdai"

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas

27.

UAB „Lukšių pieninė" gamybos procesų modernizavimas

UAB "Lukšių pieninė"

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą

26.

Bendradarbiavimo ir partnerystės iniciatyvos siekiant gilinti socialinės ir kultūrinės veiklos plėtrą Mindūnų seniūnijoje

Mindūnų bendruomenės centras

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

25. 

Keturiasdešimt totorių kaimo musulmonų – sunitų bendruomenės namų statyba

Keturiasdešimt totorių kaimo musulmonų – sunitų bendruomenė

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

24.

Gaižiūnų kaimo bendruomenės namų remontas ir sporto aikštelės įrengimas

Gaižiūnų kaimo bendruomenė

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

23. Staškūniškio bendruomenės pastato remontas, pritaikant bendruomenės poreikiams Staškūniškio kaimo bendruomenė Kaimo atnaujinimas ir plėtra
22. Paparčių buv. Dominikonų vienuolyno 18 a. kapinių koplyčioj išorės ir interjero altorinės sienos dekoro restauravimas Kaimų bendruomenė "Viltija" Kaimo atnaujinimas ir plėtra

21.

Paparčių buv. Dominikonų vienuolyno parko takų atkūrimas

Kaimų bendruomenė "Viltija"

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

20.

UAB „Galjana“ konkurencingumo didinimas, modernizuojant gamybinę bazę 

UAB „Galjana“

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas

19.

Paparčių buv. dominikonų 18 a. kapinių koplyčios polichrominio dekoro avarinės būklės likvidavimas ir konservavimas

Kaimų bendruomenė "Viltija"

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

18.

Paparčių Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčios remontas

Paparčių Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

17.

Jono Pauliaus II-ojo parko šeimoms sutvarkymas

Paparčių Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

16.

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenės namų remontas

Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenė

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

15.

Medeikių kaimo bendruomenės namų remontas

Medeikių kaimo bendruomenė

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

14.

 Rinkuškių kaimo kultūros namų remontas renginių kokybei gerinti

Rinkuškių kaimo bendruomenė

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

13.

Kaišiadorių rajono Paparčių pagrindinės mokyklos atnaujinimas, pritaikant kaimo bendruomenės poreikiams

Paparčių pagrindinė mokykla

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

12.

Kaimų bendruomenės "Viltija" pastato rekonstrukcija ir pritaikymas jaunimo ir suaugusių poreikiams

Kaimų bendruomenė "Viltija"

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

 11.

Staškūniškio bendruomenės pastato remontas, pritaikant bendruomenės poreikiams

Staškūniškio kaimo bendruomenė

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

10.

Dainiaus Andriukevičiaus medienos apdirbimo bazės sukūrimas

Dainius Andriukevičius

Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos

9. 

UAB „Klaipėdos mėsinė“ eksporto tikslų įgyvendinimas ir susijusios būtinos technikos bei infrastruktūros modernizavimas, I etapas

UAB „Klaipėdos mėsinė“

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas

 8

Kupiškio rajono kaimų ir miestelių gatvių apšvietimo įrengimas ir renovavimas

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Kaimo atnaujinimas ir plėtra (projektų įgyvendinimas planavimo būdu)

 7

Gatvių Kupiškio rajono seniūnijos kaimų ribose rekonstravimas 

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Kaimo atnaujinimas ir plėtra (projektų įgyvendinimas planavimo būdu)

 6

Kupiškio rajono Alizavos gyvenvietės bendrojo naudojimo sausinimo sistemų statyba

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Kaimo atnaujinimas ir plėtra (projektų įgyvendinimas planavimo būdu)

 5

Gatvių Kupiškio rajono Alizavos, Noriūnų, Subačiaus, Skapiškio ir Šimonių seniūnijų kaimo ribose rekonstravimas 

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Kaimo atnaujinimas ir plėtra (projektų įgyvendinimas planavimo būdu)

 4.

AB "Jonavos grūdai" modernizavimas įrengiant grūdų ir rapsų priėmimo, apdorojimo ir pakrovimo kompleksą, I etapas

AB "Jonavos grūdai"

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas

 3.

BĮ UAB "Olkusjana" pridėtinės vertės didinimas modernizuojant mėsos perdirbimo proceso įrangą ir būtiną techniką

BĮ UAB "Olkusjana"

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas

 2.

UAB "Baltijos delikatesai" pridėtinės vertės didinimas modernizuojant žuvies perdirbimo proceso įrangą ir būtiną techniką

UAB "Baltijos delikatesai"

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara

 1.

"Žemės ūkio technikos modernizavimas ūkininko Dainiaus Andriukevičiaus dirbamoje valdoje (Prienų rajone)"

Dainius Andriukevičius

Žemės ūkio valdų modernizavimas

Atgal  

 

Švietimo infrastruktūros plėtros ir kvalifikacijos kėlimo projektai 

Eil.Nr.

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Paramos priemonė

13.

Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Sveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

12.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Valstybės institucijų ir įstaigų dirbančiųjų kvalifikacijos tobulinimas

11.

Kaišiadorių rajono Paparčių pagrindinės mokyklos remontas

Kaišiadorių rajono Paparčių pagrindinės mokykla

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

 10

Kaišiadorių rajono Paparčių pagrindinės mokyklos aplinkos ir poilsio zonos sutvarkymas

Kaišiadorių rajono Paparčių pagrindinės mokykla

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

 9.

Ugniagesių gelbėtojų specialaus fizinio - profesinio parengimo komplekso su baseinu narams mokyti sukūrimas 

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykla 

Profesinio mokymo infrastuktūros plėtra

 8.

Statybos sektorinis praktinio mokymo centras (SSPMC)

Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų rengimo centras

Profesinio mokymo infrastuktūros plėtra

 7.

Panevėžio kolegijos praktinio mokymo centro įkūrimas

Panevėžio kolegija

Kolegijų infrastuktūra, skirta studijoms

 6.

Panevėžio kolegijos informatikos inžinerijos ir vadybos bei verslo administravimo krypčių studijų programų praktinio mokymo bazės modernizavimas

Panevėžio kolegija

Kolegijų infrastuktūros atnaujinimas ir plėtra

 5.

"Žmogiškųjų išteklių tobulinimas Pabradės vaikų globos namuose"

Pabradės vaikų globos namai

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje

 4.

"Žmogiškųjų išteklių tobulinimas Viešvilės bei Pagėgių vaikų globos namuose"

Viešvilės vaikų globos namai

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas viešajame sektoriuje

 3.

Projekto ""Šaltinio" pagrindinės ir Žalgirių vidurinės mokyklos sporto aikštynų rekonstrukcija" paraiškos užpildymas ir galimybių studijos parengimas, siekiant gauti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramą

Tauragės rajono savivaldybės administracija

EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

 2.

 
AB "Kauno kranai" darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, žinių ir gebėjimų didinimas bei pritaikymas prie įmonės poreikių

AB "Kauno kranai"

Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse

 1.

Mokomosios priemonės ir pratybų sąsiuviniai:

1.1. Kelių statybos mašinos;

1.2. Kelių statybos ir priežiūros technologija;

1.3. Kelių statybos medžiagos;

1.4. Ekskavatoriai ir melioracinės mašinos;

1.5. Skaidrių parengimas minėtoms mokymo priemonėms.

Bukiškių žemės ūkio mokykla

BPD 2004-2006 priemonė

Atgal

 

Kultūros paveldo, saugomų teritorijų ir turizmo projektai 

Eil.Nr.

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Paramos priemonė

13.

Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro aktualizavimas Jurbarko rajono savivaldybės administracija Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus

12.

Žiežmarių sinagogos išsaugojimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija Savivaldybių kultūros paveldo objektu aktualizacija

11.

Medinės architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centro vystymas, pritaikant buvusio Aristavėlės dvaro rūmų pastatą Lietuvos liaudies buities muziejus EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

10.

Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios fasadų tyrimai, konservavimo ir restauravimo darbai Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapija EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

9. 

Trakų Vokės dvaro sodybos koplyčios - mauzoliejaus tvarkybos darbų užbaigimas ir pritaikymas visuomenės reikmėms Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

8. 

Šilti ir jaukūs namai - bendruomenės traukos centras Rinkuškių bendruomenė Kaimo atnaujinimas ir plėtra

7.

Raudonės Švč. Jėzaus Širdies parapijos klebonijos pastato atnaujinimas pritaikant bendruomenės poreikiams Raudonės bendruomenė Kaimo atnaujinimas ir plėtra

6.

 Poilsio ir reabilitacijos centro "Pušynas" aktyvaus poilsio paslaugų plėtra  Poilsio ir reabilitacijos centras "Pušynas" Ekologinio (pažintinio) turizmo, aktyvaus poilsio ir sveikatos gerinimo infrastruktūros kūrimas ir plėtra

5.

Viešosios įstaigos valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centro "Dainava" medinio paveldo vilos kompleksiškas pritaikymas kultūriniam turizmui 

VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava"

Viešųjų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų kompleksiškas pritaikymas turizmo reikmėms

4.

Paparčių buv. dominikonų 18 a. kapinių koplyčios polichrominio dekoro avarinės būklės likvidavimas ir konservavimas

Kaimų bendruomenė "Viltija"

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

3.

Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų socialinių paslaugų plėtra  

VŠĮ Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namai

Nestacionarių socialinių paslaugų infrastuktūros plėtra

2.

Paparčių Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos bažnyčios remontas 

Paparčių Šv. vysk. Stanislovo ir Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapija

Kaimo atnaujinimas ir plėtra

 1.

Projekto "Pastatų ansamblio, vadinamo Tauragės Pilimi, kiemo ir patalpų renovacija ir pritaikymas viešosioms kultūros reikmėms"  paraiškos užpildymas ir galimybių studijos parengimas, siekiant gauti EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramą

Tauragės rajono savivaldybės administracija

EEE ir Norvegijos finansiniai mechanizmai

Atgal

  

Informacinių technologijų projektai

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Paramos priemonė

 2.

UAB "Bačkonys" paslaugų teikimo tobulinimas optimizuojant verslo procesus elektroninėje erdvėje

UAB "Bačkonys"

E-verslas LT

 1.

Rokiškio miesto šviesolaidinio interneto infrastruktūros plėtra

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Individualus infrastruktūros vystymas

 Atgal 

 

Vandenvalos projektai

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Paramos priemonė

 4.

Kaišiadorių dumblo apdorojimo įrenginių statyba 

UAB "Kaišiadorių vandenys"

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra

 3.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaišiadorių rajone

UAB "Kaišiadorių vandenys"

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra

 2.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kaune

UAB "Kauno vandenys"

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra

 1.

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros renovavimas ir plėtra Kupiškio rajone

Kupiškio rajono savivaldybė

Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra

  Atgal

 

Interreg projektai (LAT-LIT, LIT-POL)

Eil. Nr.

Projekto pavadinimas

Užsakovas

Paramos priemonė

11.

Europos Žydų kultūros paveldo kelio plėtra ir stiprinimas (nuo Žiežmarių iki Ludzos)

Kaišiadorių rajono savivaldybės administracija

Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

10.

TOBULOS organizacijos, teikiančios mokymo ir socialinės integracijos paslaugas vaikams ir jaunimui su specialiaisiais poreikiais, pilotinis modelis

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokykla

Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

9.

Tvarios, draugiškos ir aktyvios Viesite ir Rokiškio bendruomenės

Viesītes novada pašvaldība (Latvija)

Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

8.

Pasiek-paliesk-pajausk

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

7.

Turizmas kaip hobis

Akmenės krašto muziejus

Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

6.

Palanga. Pavilosta: jūros įkvėpta istorija

Palangos kurorto muziejus

Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

5.

Gyvenimo sąlygų gerinimas skurdžiose teritorijose sukuriant tvarias, aktyvias ir sveikas bendruomenes

Biržų rajono savivaldybės administracija

Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

4.

Sveikatos paslaugų tobulinimas Bauskos ir Pasvalio regionuose

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

3.

Aplankykime Ventą!

Ventos regioninio parko direkcija

Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

 2.

Keliaukime išmaniai - aplankykime Lietuvą ir Latviją

Anykščių regioninio parko direkcija

Interreg V-A Latvijos-Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programa

1.

Nėščiųjų priežiūros kokybės gerinimas Lenkijos-Lietuvos pasienyje

VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė

Interreg V-A Lietuvos-Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programa

 Atgal

Sprendimas: Tesia Dynamics