Apie projektų viešinimą


VEPROC Research and Consulting, UAB atlieka viešinimo paslaugas remiantis 2014-2020 m. Europos Sąjungos (toliau - ES) fondų investicijų ženklo naudojimo vadovu, ES fondų lėšomis finansuojamų projektų viešinimo gairėmis, Europos Sąjungos 2007-2013 metų struktūrinės paramos grafinio stiliaus gairėmis, 2006 m. gruodžio 8 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1828/2006 nuostatomis, projektų finansavimo ir administravimo taisyklėmis (Žin., 2008, Nr. 4-132), Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymais bei siūlo šias viešinimo priemones:

  • straipsnių ir informacinių pranešimų apie teikiamą paramą rengimas ir talpinimas nacionalinėse ir regioninėse žiniasklaidos priemonėse (laikraščiai, žurnalai, radijas, televizija);
  • nuolatinių ir informacinių stendų gamyba ir montavimas;
  • atminimo lentų gamyba ir montavimas;
  • reklaminės atributikos gamyba ir platinimas (informaciniai lapeliai, tušinukai, bloknotai ir kt.);
  • konferencijos, seminarai ir kitokie renginiai;
  • skelbimai internetiniuose tinklalapiuose, internetinių tinklalapių sukūrimas.

 

Pagal Lietuvos 2014–2020 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas ES 2014–2020 metų struktūrinės paramos ženklas.

Atsisiųsti ženklą Jums patogiu formatu bei susipažinti su jo naudojimo vadovu galite puslapyje http://www.esinvesticijos.lt/lt/2014-2020_ES_fondu_zenklas.

 

Pagal Lietuvos 2007–2013 metų ES struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklas.
Atsisiųsti ženklą Jums patogiu formatu bei susipažinti su jo naudojimo vadovu galite puslapyje http://www.esparama.lt/2007-2013/lt/vykdytojams/paramos_zenklas.

 

 

Sprendimas: Tesia Dynamics