Kvalifikacija

Bendroji kvalifikacija
  • Socialinių mokslų srities vadybos ir administravimo mokslo krypties daktaro laipsnis
  • Ekonomikos magistro laipsnis (tarptautinės ekonomikos ir prekybos  specializacija)
  • Teisės magistro laipsnis
  • Verslo administravimo magistro laipsnis (marketingo specializacija)
  • Verslo vadybos magistro laipsnis (finansų valdymo specializacija)
  • Politikos mokslų magistro laipsnis (Europos kaimynystės politikos specializacija) 
  • Politikos mokslų magistro laipsnis (Europos studijų specializacija)
  • Statybos mokslo magistro laipsnis
  • Ekonomikos bakalauro laipsnis (finansų specializacija) 
  • Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis
  • Istorijos bakalauro laipsnis
  • Elektronikos inžinerijos bakalauro laipsnis
  • Informatikos bakalauro laipsnis
 
Specialioji kvalifikacija
  • Bendrosios statybos darbų techninės priežiūros atestatas
  • Vidaus ir lauko vandentiekio, nuotekų tinklų techninės priežiūros atestatas
  • Auditoriaus kvalifikacija atlikti energijos vartojimo auditą pastatuose
  • Ypatingo statinio  statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies vadovas
  • Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo atestatas
  • Ypatingo statinio statybos vadovo, statybos techninės priežiūros vadovo kvalifikacijos atestatas 
  • Nekilnojamo kultūros paveldo apsaugos atestatas, II kategorija
  • Pastato energetinio naudingumo sertifikatas 

Kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai:


      
      
 
     
Sprendimas: Tesia Dynamics