Įvykdyti mokymai

Įvykdyti mokymai

Eil.Nr.

Projekto pavadinimas

Užsakovas

29.

Biržų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo mokymų organizavimo paslaugos

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

28.

Bendrojo ugdymo mokyklos darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo mokymai

Pasvalio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

27.

Specialistų (profesinės sveikatos specialisto ir psichologo) komandos, vykdančios psichikos sveikatos kompetencijų didinimo veiklas įmonių darbuotojams, paslaugos

Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

26.

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams mokymų organizavimo paslaugos

Pakruojo rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

25.

Telšių rajono savivaldybės dviejų gimnazijų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo mokymai

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

24.

Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo mokymai

Šilutės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

23.

Bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo mokymai

Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

22.

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams mokymai

Telšių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

21.

Bendrojo ugdymo mokyklos darbuotojų gebėjimų visuomenės psichikos sveikatos srityje stiprinimo mokymai ir reikiamų dokumentų parengimas

Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

20. Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams mokymai Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

19.

Psichikos sveikatos kompetencijų didinimo mokymai lopšelio-darželio darbuotojams

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

18.

Išorės eksperto konsultavimo Tauragės miesto vietos plėtros strategijos  rengimo klausimais paslaugos 

Tauragės miesto vietos veiklos grupė

17.

Parks of friendship 2

Šakių savivaldybės administracija

16.

Integrali pagalba į namus Kaišiadorių rajone

Kaišiadorių socialinių paslaugų centras 

15.

Sveikesnis ir saugesnis Biržų jaunimo gyvenimas

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 

14.

Švobiškio bendruomenės stiprinimas

Švobiškio ir aplinkinių kaimų bendruomenės

13.

Stipri bendruomenė – klestinti Lietuva!

 Alksnėnų kaimo bendruomenė

12. 

Kompleksinė pagalba Klaipėdos miesto socialinės grupės vaikams ir jaunimui

 Labdaros ir paramos fondas Dienvidis

11.

Medinės architektūros paveldo konservavimo, tyrimų ir mokymo centro vystymas, pritaikant buvusio Aristavėlės dvaro rūmų pastatą

MB „Europos mokymų ir konsultacijų centras“ 

10.

Sveikas ir išmanus Ukmergės jaunimas

Ukmergės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 9.

Šilalės rajono socialinių paslaugų namų VDC plėtra

Šilalės rajono socialinių paslaugų namai

 8.

Salų etnoarchitektūrinio kaimo dviejų sodybų sutvarkymas ir atgaivinimas

UAB „Verslo mokymo centras“ 

 7.

Trakų Vokės dvaro sodybos koplyčios – mauzoliejaus tvarkybos darbų užbaigimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijos parapija

 6.

Darbo su rizikos grupės jaunimo kokybės stiprinimas Kupiškyje 

Kupiškio jaunimo centras 

 5.

Labdaros ir paramos fondo „Vilties šviesa“ VDC su AJE įkūrimas ir socialių paslaugų plėtra

Labdaros ir paramos fondas „Vilties šviesa“ 

 4.

Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčios fasadų tyrimai, konservavimo ir restauravimo darbai

Skaudvilės Šv. Kryžiaus parapija 

 3.

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

 2.

Sveikatos priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas

Sveikatos priežiūros tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 

 1.

UAB "Kauno kranai" darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, žinių ir gebėjimų didinimas bei pritaikymas prie įmonės poreikių

UAB „Kauno kranai“

Sprendimas: Tesia Dynamics